Endring av varelager

Hvis jeg øker varelager i balansen. Hvilke poster i resultatregnskapet og balansen endres?

Spørsmål fra Gunn.

Spørsmålet ble stilt den 28-09-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar