Elektronisk kjørebok, regler?

Hei! Hvilke lover gjelder i forhold til personvern når et firma bruker elektronisk kjørebok?

Spørsmål fra Jahn.

Spørsmålet ble stilt den 06-10-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Man må forholde seg til Personopplysningsloven (Info på Lovdata.no: http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html).

Var vel en sak oppe i rettsystemet om dette hvor arbeidsgiver hadde sagt opp en ansatt på bakgrunn i at vedkommende hadde tatt for lange pauser (de hadde brukt den elektroniske kjøreboka som logget all kjøringen via GPS til dette). Datatilsynet mente at firmaet hadde brutt personopplysningsloven når de brukte dataene til dette.

Ditt svar