Eksamensoppgave rabatt og moms, hvordan løse

Jeg tror skolen lærer oss feil utregningsmetode, men trenger hjelp fra dere da jeg ikke kom noe videre med læreren. Snart er det eksamen og jeg vil vite helt sikkert hva som er riktig 🙂
Oppgaven: Legekontoret du jobber ved skal bestille følgende:
Aceton 500 ml kr 58,00 3 stk
Heptan 500 ml kr 89,00 2 stk
Fixomull 10 m kr 70,00 6 stk
Bomullpads sekk kr 47,00 5 stk

alle priser er eksklusive moms 25 %
1. Sett opp et regnestykk som viser hva varene vil koste totalt inkludert moms
2. Varene ble litt dyrere enn legekontoret har budsjett til. Du ringer og får forhandlet deg frem til en rabatt på 25 %. Hva vil varene koste nå?

FAKTURA besvarelse, slik jeg svarte:
varenav pr. stk Antall sum
Aceton 500 ml kr 58,00 3 kr174,00
Heptan 500 ml kr 89,00 2 kr 178,00
Fixomull 10 m kr 70,00 6 kr 420,00
Pads kr 47,00 5 kr 235,00
Total kr 1 007,00
moms 25% kr 251,75
Total ink moms kr 1 258,75
Rabatt 25% kr 314,69
Total ink rabatt og moms kr 944,06

FAKTURA alternativ 2, slik jeg tror er riktig:
varenavn pr. stk Ant sum
Aceton 500 ml kr 58,00 3 174,00
Heptan 500 ml kr 89,00 2 178,00
Fixomull 10 m kr 70,00 6 420,00
Pads sekk kr 47,00 5 235,00
Total 1 007,00
Rabatt 25% 251,75
Total ink rabatt 755,25
Moms 25% 188,81
Total ink rabatt og moms 944,06

FAKTURA feil? Dette mener skolen er riktig
varenavn pr. stk Ant sum
Aceton 500 ml 58,00 3 174,00
Heptan 500 ml 89,00 2 178,00
Fixomull 10 m 70,00 6 420,00
pads 47,00 5 235,00
Total 1 007,00
moms 25% 251,75
Total ink moms 1 258,75
Rabatt 25% 251,75
Total ink rabatt og moms 1 007,00

Spørsmål fra Heidi.

Spørsmålet ble stilt den 09-05-2016.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Aina

Hei,
Din beregning er riktig. Først trekkes fra rabatten. Moms beregnes av det beløpet som man fått etter rabatt pr. vare eller totalsummen.
1. 58 x 3 – 25% = 163,13
2. 89 x 2 – 25% = 166,88
3. 70 x 6 – 25% = 393,75
4. 47 x 5 – 25% = 220,31
Totalt: 755,25 kr etter rabatt
755,25 + 25% (moms) = 944,07

2 Hans

Ingen av svarene er korrekte. Rabatter kan bare tas med dersom de er avtalt på forhånd. Men skolens svar er heller ikke korrekt, ettersom de kun reduserer grunnlag, ikke MVA. For en rabatt som avtales i ettertid vil det riktige være å utstede kreditnota på 25% av grunnlag, samt MVA.

Ditt svar