Eierskap i amerikansk LLC gjennom AS

Jeg vurderer opprette et LLC datterselskap i Delaware gjennom mitt AS. Jeg leter info om hvordan et LLC beskattes av norske skattemyndigheter. Et norskt selskap skatter kun til Norge når LLCet ikke bedriver virksomhet i USA.

– Vil det her bli løpende beskatning av overskuddet til Norge selv om det ikke direkte utdeles utbytte til ASet? Noe som peker imot dette er at Finansdepartementet og skatteatalen med USA kategoriserer et LLC som et individuelt skattesubjekt. Konsekvensen av dette er at ASet kun skatter når utbytte utdeles fra LLCet.

Spørsmål fra hnK.

Spørsmålet ble stilt den 05-12-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar