Egenproduserte varer og videresalg i samme salg

Hei!

Jeg er i oppstartsfasen av en ambulerende cafevirksomhet og skal i hvert fall i starten føre regnskapet selv. Jeg vil selge en blanding av egenproduserte varer (eks kanelsnurrer) og videresalg av innkjøpte varer, eks. flaske med juice. Fordi jeg selger ambulerende vil jeg ikke ha krav til kassaapparat og dermed ikke ha oversikt over hvor stor del av salget som er videresalg av ferdig produserte varer og salg av egenproduserte. Kundene vil jo stort sett kjøpe en blanding av disse. Spørsmålet er da. Skal inntekten føres på konto 3100 – salgsinntekt handelsvarer eller 3110 – salgsinntekt egentilvirked evarer?

Får litt utfordringer vedr. varelager også. Innkjøp av råvarer til baking vil være råvarelager. Må jeg da føre ut fra råvarelageret (1400) og inn på lager ferdig tilvirkede varer (1440) når jeg baker en porsjon kanelsnurrer og legger i fryseren klart for salg?

Må legge til at jeg skal drive svært beskjedent, med noen salgsdager pr. måned, og sannsynligvis kun i sommerhalvåret, så blir ikke mange bilag. Det viktigste er selvsagt å gjøre det riktig forhold til skattemyndighetene, mer enn at det blir 100 % korrekt regnskapsmessig.

Spørsmål fra Heidi.

Spørsmålet ble stilt den 08-09-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar