Egenkapital, føring og fakturering

Hvordan føres egenkapital som overføres fra egen privatkonto?

Jeg har forstått at Kr. 50 000,- er grensen for momsplikt.

Hvis jeg overfører kr. 50 000,- fra min private bankkonto til mitt planlagte enkeltmannsforetak når jeg nå skal starte opp over nyttår:
Er dette da å regne som oppnådd inntekt, slik at jeg allerede fra starten av er momspliktig?

Jeg planlegger å starte med fakturaprogrammet: WinVask-Faktura, som har en del rapporter, samt lagermodul i sitt system. (Varene/tjenestene legges inn med regnskapskontonummer)
Her er bl.a. også en regnskapsrapport.
Er denne egnet som regnskap i et enkelt enkeltmannsforetak, eller må dette føres separat?

(Enkeltmannsforetaket skal dreie seg om salg av musikk CD, der en del av produksjonskostnadene kjøpes av andre)

Spørsmål fra Magne.

Spørsmålet ble stilt den 29-12-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du må ha omsatt for 50k i et og samme år for å bli momspliktig. At du skyter inn 50k fra privatkonto teller ikke (det er ikke omsetning).

Har ikke vært borti regnskapsdelen på Winvask, så det kan jeg ikke svare på.

Mulig du finner svar på det første spørsmålet her: Se også: https://regnskapsguiden.com/sp%C3%B8rsmal-om-f%C3%B8ring-egenkapital/

Ditt svar