Driftsmargin

Hva menes med begrepet «driftsmargin»? Sier det noe inntjeningen til et firma eller er det noe annet?

Spørsmål fra Trond.

Spørsmålet ble stilt den 21-09-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Driftsmargin sier noe om hvor mye penger et firma sitter igjen med pr. omsatte krone.

La oss ta et eksempel: Du har et firma som omsetter for 10 millioner pr år. Av disse 10 millionene sitter du igjen med 1 million i overskudd. Driftsmarginen blir da på 10%.

Formelen for å regne ut driftsmargin er: (driftsresultat / omsetning) * 100

2 Arne Devold

Grunnlaget for driftsmarginen legger du allerede i priskalkylen. Du kan budsjettere driftsmarginen såfremt du noenlunde kjenner kostnadene ved driften. Priskalkylen blir derfor noe av det viktigste for en grunder å tenke gjennom, slik at driftsmarginen blir tilfredsstillende. Les mer om hvordan sette opp priskalkyle her:
https://www.devoldconsulting.no/blogg/priskalkyle/

Ditt svar