Dokumentere avvik varelager

Hei,
Hvorfdan skal man dokumentere avvik/tap varelager? Dvs varer som man ikke finner ved varetelling. Dette kan skyldes feil ved inntak, eller feil ved utsending evt. tyveri. Det er ganske klart at varene er borte. hva kreves her for skattemessig dokumentasjon og fradrag?

Spørsmål fra Anne.

Spørsmålet ble stilt den 18-12-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjell

Sett opp i et excel ark din forrige varetelling x pris x antall for hver artikkel. Tell samme artiklene og beregn avviket. Beskriv alle avvik som ikke er kommet frem ved normalt salg. Signer dokumentet og bokfør avviket.

2 Oddbjørn S.

Hvordan bokføres dette avviket? Jeg skal gjøre varetelling nå, men vet ikke hvordan jeg skal bokføre det.

3 Stig

Her må du kreditere lagerbeholdningen din f.eks. kto. 14xx og debitere en kostnadskonto for svinn/ukurans, f.eks. kto. 4xxx.

Ditt svar