Dokumentasjon av lønn i ideell organisasjon

En ideell organisasjon uten mva pliktig med 4 ansatte, hvordan registrere og dokumentasjon av lønn i virksomhet?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2014.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Litt usikker på hva du spør om. Kostnader og plikter vedr arbeidsgiverforhold er de samme uansett om arbeidsgiver er ideell organisasjon eller f.eks. et aksjeselskap. Og de kostnadene og avsetningene som følger dette ansvaret, skal vel i hovedsak bokføres i 5000 serien uansett.

Den eneste forskjellen jeg kommer på er at ideelle, samfunnsnyttige organisasjoner kan utbetale kr 6.000 pr person pr år uten skattetrekk og lønnsinnberetning. Det lages altså ikke lønns- og trekkoppgave for ytelser inntil 6.000,-. (det var 4.000 i 2013).

Tror ikke organisasjonen trenger å dokumentere lønnsutbetalinger utover at den må ha en oversikt pr ansatt og at alle kostnader og skattetrekk etc er bokført. Med fire ansatte bør det være greit nok å holde oversikt (i tillegg til regnskapet) feks i et regneark. Hvilket system du vil bruke bør du diskutere med revisor, hvis ikke revisor finner ut av personalkostnadene vil den jobben bli tidkrevende og medføre høyere revisorhonorar 😉

Ditt svar