Dobbeltbetaling kunde

En kunde betaler en faktura dobbelt. Hvordan skal dette bokføres ved tilbakebetaling til kunde?

Eks:
Faktura på totalt kr 500:
Debet kundefordring 500
Kredit kundereskontro 500

Kunde betaler:
Kredit kundefordring 500
Debet bank 500

Mottar senere en ny innbetaling på kr 500 fra kunde på samme faktura.
Hvordan bokføre denne tilbakebetalingen riktig? Dette skal gjøres i et regnskapssystem.

Spørsmål fra Marri.

Spørsmålet ble stilt den 23-08-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Eve

debet bank
kredit kunde
betal tilbake til kunde: kredit bank debet kunde

2 Zetto Ellingsberg Regnskap

I noen regnskapsprogram kan en snu en postering, dersom posteringen alt er bokført. Ellers, 1) Bokføring av faktura (salget), Fordring oppstår ved debet kunde og salget skjer ved å registrere faktura kredit på salgsinntekt. (I noen integrerte systemer med faktura og regnskap skjer bokføringen automatisk i det fakturaen skrives ut til permanent bruk). 2) Deretter skal registrering av betaling skje. Den skjer ved at fordringen slettes (kredit Kunde) og så skal beholdning bank registreres (debet bank/kasse). 3 ) Kunden betaler dobbelt:.
Dette er egentlig et godt spørsmål, da det ikke er faktura som mot-bilag på siste betaling. Er det da et lån ? Det som er sikkert er at Debet bank/kasse skal føres. Alternativ er foreligger som utg.pkt.: Kundefordringer, andre fordringer, leverandør gjeld, andre kortsiktig gjeld. Men normalt bokføres dette som kundefordring, og med merket tekst dobbelt betalt fakt xx. Men egentlig er siste betaling en gjeld. (altså negativ saldo i blant kundefordringer).

Ditt svar