Disponibel- og bokført saldo?

Lurer på en liten ting når det hjelper bankoverføringer mellom egne kontoer.

Når jeg overfører penger mellom to av kontoene mine, blir det beløpet jeg overfører ikke stående på «bokført saldo» på kontoen jeg overfører til. Det nye tilførte beløpet vises bare på «disponibel saldo». (Og motsatt på den kontoen det blir trukket fra selvsagt. Lavere disponibel saldo, og høyere bokført saldo.

Det jeg lurer på er: Kan jeg bruke den summen som står som disponibel saldo på kontoen som har blitt tilført penger, eller må jeg vente til det har kommet inn som bokført saldo?

Spørsmål fra Elise.

Spørsmålet ble stilt den 12-11-2013.

Ligger under emnet: Finansiering.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du kan bruke hele beløpet som står som disponibel saldo 🙂

2 MagGz

Hei Elise.
Banken oppererer med 2 ulike «saldoer» og du nevner dem selv. Disponibel saldo og bokført saldo. Det Einar sier er riktig, men jeg tenkte jeg kunne gjøre spørsmålet ditt litt mer utfyllende.

Som disponent av kontoen skal du som forbruker alltid gå ut ifra Disponibel saldo – Dette er dine penger du har tilgjengelig p.t.

Den bokførte saldoen er den saldoen Banken går etter, det vil si at når pengene faktisk er registrert inn/ut av konto. Det er dessverre ikke slik at ved overførsel så blir disponibel og bokført saldo oppdatert samtig. Samtlige norske banker (og utenlandske) har «kjøringer» i løpet av dagen – normalt 3 – 4. Dvs at beløpet som ønskes overført settes i en «Kø» sammen med millioner av andre betalinger. Når banken starter sine kjøringer flyttes penger ifra konto A til konto B. Når pengene rent faktisk har kommet frem til konto B så er beløpet bokført.

Et annet formål er også når betalingen står som bokført er det forsent å foreta noen reverserignger. Du vil kunne se i nettbanken at f.eks kjøp av flybilletter, taxi, hotellopphol etc føres «dobbelt» Det vil her da stå «reservert transaksjon» 2x beløpene legger beslag i din disponible saldo – men ingenting er bokført enda. Dvs at din dispobible saldo er lavere enn bokført saldo. Årsaken til at de gjør dette er at motparten tar et «depositum» av kontoen din for å sikre seg betaling og oppgjør. Anta at du nå sjekker inn på et hotell, så vil du ved skranken trekke kortet – beløpet blir reservert 2x og vil mest sannsynlig stå slik frem til du sjekker ut. Da slettes den ene reservasjonen (depositumet) også bokføres den andre slik at hotellet får sine penger for oppholdet.

Derfor skal man alltid ta utgangspunkt i den disponible saldoen – den forteller hva du har tilgjengelig av midler i det øyeblikket du sjekker kontoen og oppdaterer seg fortløpende etterhvert som reservasjoner / og inn / utbetalinger finner sted. Bokføringen av de samme transaksjonene finner ofte sted 1 – 7 virkedager etter kjøpet.

Håper dette var til hjelp

Hilsen MaGgz

Ditt svar