Disponering underskudd

Jeg har bokført årets resultat, og fått et underskudd på 44 735 kr. Det føres automatisk på kontoen 8800 (kredit) og 2050 (debet). Når jeg disponerer underskuddet flytter jeg det fra 8800 (debet) til 2080 (kredit).

Jeg har to spørsmål:
1. Nå står underskuddet både på konto 2050 (debet) og 2080 (kredit). Er dette riktig?
2. Inngående saldo på konto 2080 er 132 111 kr. Stemmer det at det skal stå et positivt beløp her, eller har jeg gjort feil tidligere? Hvis dette er feil, skal jeg i så fall føre dette beløpet mot 2050?

Spørsmål fra Grete.

Spørsmålet ble stilt den 12-03-2021.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar