Dele ut utbytte

Firmaet ønsker å dele ut utbytte på 20 000, hvordan bokføres det i regnskap ?

Spørsmål fra Lars.

Spørsmålet ble stilt den 01-09-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Når generalforsamlingen vedtar utbytte, bokfører du

D 8920 Avsatt utbytte
K 2800 Avsatt utbytte

Når utbytte utbetales til aksjonæren(e)

D 2800 Avsatt utbytte
K 1920 Bank

Ditt svar