Delbetaling fra inkassofirma

Heisann,

Jeg har mottatt min første delbetaling fra inkassofirmaet mitt. Der står det at kunden har betalt inn 150 kr av hovedstol. 112,50 er overført til min konto, og kreditor MVA står som 37,50.

Hvordan skal jeg føre dette riktig? Jeg har fått utbetalt 112,50 men kravet reduseres med 150. Jeg har jo betalt utgående MVA for kravet, men får ikke denne tilbakebetalt? Må være en brist i logikken min et sted 🙂

Spørsmål fra Jens Grosvold.

Spørsmålet ble stilt den 09-01-2011.

Ligger under emnet: Inkasso.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Grunnen til at du har fått overført kr 112,50 og ikke kr 150,- som inkassobyrået har fått innbetalt fra skyldner, er pga av at inkassobyråer (megler mellom fakturaeier og skyldner) er pålagt at ta moms på honorar mot fakturaeier. 25% mva på kr 150,- blir kr 37,50. Istedet for først overføre kr 150 til deg også sende faktura på dette honorararet så trekker de istedet fra mva på innbetalt beløp til deg . Denne momsen skal da bøkføres som inngående mva, noe du får fradrag for. Bruker du i stedet egeninkasso med http://www.conta-inkasso.no så slipper du mye regnskapsrot med innbetalinger fra inkassobyrå.

Så til bøkføringen:
Debet: 1920 Bankkonto (kr 150)
Kredit: 1500 + kunderskontronr (kr 112,50)
Kredit: 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats (kr 37,50)

2 Christian

Dette må vel bli feil. Om du bytter om beløpene i bokføringsforslaget og tar debet bankkonto kr 112,50 og kredit kundefordringer/reskontro kr 150,-, blir det riktig.

3 Kjetil

Inkassobyrå kan trekke mva av inkassoomkostninger, ikke hovedstol. Her regner jeg med at det er trukket en form for provisjon. Iom at merverdiavgift etter min forståelse ikke kan trekkes før saken avsluttes.

4 Jonny

Alle inkassobyråer har følgende skrevet i sine vilkår. Ved innbetaing dekkes 1) Salærer 2) renter 3) Hovedstol. Inkassobyråer er en megler og er mva-pålagt, dvs at mva trekkes av salærer.

Ditt svar