Dekke opp underskudd

Selskapet(også holdingselskap) tjente i fjor 200.000 kr, men hadde utgifter på 500.000 kr. De overflødige 300.000 dekket aksjonær med private midler (lån til selskapet) .Resultat 300.000 kr i underskudd.

La oss si at selskapet mottar utbytte fra annen eiet aksjepost i slutten av 2017 på 300.000 kr. Da kan aksjonær velge å enten få tilbakebetalt sine 300.000 kr, og selskapet vil da ha 0 kr i gjeld til aksjonær, men fortsatt sitte med underskudd på 300.000 kr. Er dette riktig?

Eller aksjonær kan velge å la pengene bli stående igjen i selskapet som har underskudd for å dekke opp dette, men gjelden blir da stående. Selskapet har da 0 kr i underskudd?

Altså selskapet må få inn 600.000 kr for at gjeld skal bli tilbakebetalt til aksjonær og underskuddet skal dekkes opp (=0) stemmer dette? Man nå tjene dobbelt så mye som man har punget ut med for at alt skal gå i 0?

Dette ble mye, håper noen forstår og kan svare.
Takk

Spørsmål fra Borg.

Spørsmålet ble stilt den 22-01-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Bevegelser på lånet påvirker ikke resultat/underskudd. Etter mottatt utbytte vil du regnskapsmessig være tilbake i 0. Skattemessig er det annerledes, men går ikke inn på det nå ettersom du ikke spør om det.
Jeg ville ventet med å tilbakebetale lånet til aksjekapitalen er gjenvunnet (forutsetter at dette gjelder aksjeselskap), og likviditeten er forsvarlig.

Ditt svar