Dato for inntektsføring av utbytte?

Et selskap eier aksjer, som gir utbytte. Skal inntekten bokføres den datoen utbyttet er vedtatt (jfr børsmelding), eller fører man kun inntekten den datoen beløpet er kommet inn på konto? Når jeg tenker regnskapsprinsipp virker det riktig å føre inntekten på ex-dato mot kortsiktig fordring, men da må ev børsmeldingen brukes som bilag. Hva er korrekt? Kan man velge?

Spørsmål fra Willy.

Spørsmålet ble stilt den 06-05-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Willy.

Ved inntektsføringen av utbytte vil du i hovedsak følge transaksjonsprinsippet, samtidig som du anvender opptjeningsprinsippet. Dette vil si at når risiko og kontroll er overlevert vil transaksjonen være gjennomført, og inntekten anses som opptjent. transaksjontidspunktet trenger nødvendigvis ikke være sammenfallende med utbetalingen. Når generalfosamlingen har vedtatt utbytte, kan ikke generalforsamlingsvedtaket gjøres om på. Du kan derav inntektsføre utbyttet i regnskapet, selv om utbetalingen kommer ved et senere tidspunkt.

NB Husk at dette gjelder først når generalforsamlingsvedtaket er gjennomført – Dette er ikke synonymt med styrets forslag til anvendelse av resultat f.eks pr 31.12.13 Dersom styret ønsker å disponere MNOK 1 i utbytte, er dette et forslag til disponering av overskudd. Du vil da se deg nødt til å føre Annen kortsiktig fordring i regnskapet med MNOK 1. Er det et mor / datter selskap som skal gi og eller motta utbytte tillater NRS at du kan regnskapsføre utbyttet allerede i avsetningsåret. Dette gjelder også for deltakelse i fellskontrollert virksomhet, men da må man legge til grunn sannsynlighetsovervekt for at utbyttet faktisk blir vedtatt og utbetalt ved generalforsamlingen.

Ditt svar