daTax bilagsføring

Jeg har en kvittering for drivstoff hos Statoil på 700,- Statoil har leverandørkode 50002
Hvordan fører jeg dette oppimot konto 7000 (Drivstoff) og 1920 (bank) uten at beløpet blir dobbelt så stort som kvitteringen tilsier og at det stemmer med leverandør for kjøp i år og utestående kr 0 ?

Har prøvd dette:
1. 50002 Kredit 700
2. 7000 Debet 700
3. 50002 Debet 700
4 1920 Kredit 700
MVA stemmer og differansen er 0
Men kvitteringa som var på 700, er nå loggført til Netto: 1 2650 og Brutto 1400
Leverandør har jeg kjøp for kr 0

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 17-07-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar