Dagpenger under oppstart av firma

Takk for en fin tjeneste! Jeg mener å ha lest et sted at man kan få penger fra NAV i starten når man etablerer eget firma. Stemmer dette? Og hva er kravene som stilles?

Spørsmål fra Kim.

Spørsmålet ble stilt den 12-02-2010.

Ligger under emnet: Finansiering.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Oddbjørn Øygarden

Det stemmer nok det ja. Jeg går på et slikt tiltak selv.
Det som kreves er en søknad som sendes inn til NAV(denne får du på ditt lokale kontor). I tillegg må du(iallefall her jeg bor) få en næringsfaglig vurdering av ideen. Hvem som gjennomfører denne, kan du spørre NAV om. Får du gjennom søknaden, får du beholde dagpenger i 6 mnd, mens du utvikler ideen. Deretter kan man søke om 3 mnd til, mens man starter opp for fullt(nå skal inntjeningen begynne å komme, og dagpengene skal bare være som buffer).

2 Joakim

Mener også at en av forutsetningene er at du mottar Dagpenger fra før av. Altså du må stille til kravene om Dagpenger på generelt grunnlag også.

Ditt svar