Bygge kontor på egen eiendom

Hei.
jeg har enkeltmannsforetak som arkitekt.
jeg vurderer å bygge et bygg inneholdende kontor\garasje og utleidel for bolig. kontor vil utgjøre ca 1\6 av bygget.
spørsmålet mitt er hvorvidt jeg kan utgiftsføre faktiske utgifter (ca 1\6) av byggekost. derav også mva.. videre ønsker jeg å vite hvilke ulemper dette kan føre med seg for fremtid. tenker bygget ikke skal registreres som næring da det kun er en liten del som blir brukt til det.

Spørsmål fra KRISTIAN.

Spørsmålet ble stilt den 19-11-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar