Bruktbutikk

Hei.

Jeg ønsker å starte bruktbutikk og jeg planlegger å donere mye private ting selv (til mitt eget AS/butikken) som igjen vil utgjøre en del av varelageret i butikken.
Er dette helt uproblematisk eller følger det noen kostnader etc med dette for AS’et? Jeg tenker at hvis jeg vil donere noe til en butikk så står vel de fritt til å selge det videre til den prisen de vil?

Spørsmål fra Thomas.

Spørsmålet ble stilt den 12-07-2021.

Ligger under emnet: Salg og markedsføring.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Thomas,

Du ønsker å gi brukte varer fra deg privat til ditt eget AS for så å selge dette fra AS’et.

Det er flere årsaker til at dette ikke er gunstigste løsning:
– Etter at varene er solgt fra AS’et vil eventuell fortjeneste måtte beskattes som lønn eller utbytte dersom du skal ha pengene ut igjen til privat forbruk.
– Når du gir bort varene til AS’et får varene ingen varekjøpskostnad. Dermed blir hele salgsbeløpet avanse, som igjen vil si at skatten blir høyere i AS enn den hadde vært dersom du hadde hatt en varekjøpskostnad.
– Dersom du hadde satt en bruktverdi på varene fra deg privat ville AS’et være deg skyldig med et pengebeløp. Disse pengene som AS’et skylder deg kunne du ha tatt ut skattefritt senere. Dersom du gir bort varene mister du dette skattefrie uttaksbeløpet.
– Bruktbutikker kan bruke den såkalte avansemetoden på merverdiavgift av salg brukte varer. Det betyr at du kun trenger å plusse på merverdiavgift på avansen (salgspris minus varekjøpskostnad). Hvis du gir bort varene får du en høy avanse og dermed blir merverdiavgiften høyere enn den ville blitt dersom du solgte varene til AS’et. Med andre ord må sluttkunde betale en høyere pris uten at du får høyere fortjeneste.

Lykke til!

Mvh
Arne Devold
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar