Bruke aksjekapital til kjøp av traktor

Hei! Et nystartet AS med aksjekapital på 100 000,- går inn leasingavtale til kjøp av traktor til 500 000,- Leasingselskapet krever en egenkapital på 20%. Kan aksjekapitalen brukes som innskudd i traktoren, 100 000,-? Vill aksjekapitalen da ansees som tapt? Traktoren leies ut for 20000,- hver mnd. Faktura fra leasingselskap er ca. 10000 pr.mnd.

Spørsmål fra Truls.

Spørsmålet ble stilt den 22-05-2014.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Nei, aksjekapitalen er ikke tapt. Den er urørt.

Det du gjør er egentlig bare å «bytte» kontanter mot traktor – verdien er den samme. Det er ikke noe plikt til å bevare aksjekapitalen i form av kontanter.

Så du kan trygt bruke av likvidene til selskapet til å kjøpe traktor.

2 MagGz

Hei Truls.

Aksjekapitalen du skyter inn i ditt selskap er din Egenkapital ved oppstart av selskapet. Vi starter enkel pr 01.01.13 Du skyter inn TNOK 100. Posteringen blir Debit Bankinnskudd 100.000 og kredit Aksjekapital 100.000 Balansen din vil gå opp med Eiendeler 100.000 og EK& Gjeld med 100.000

Du ønsker nå å investere i Traktoren din, her kan du bruke kontantene du har i banken – 20% av 500.000 er 100.000 i egenkapital. Resterende må du låne 400.000, dette klassifiseres som gjeld. For enkelhetsskyld antar vi at gjelden er på plass før kjøpet. Balansen din vil da bestå av følgende

Debet Bank 500.000 | Kredit Aksjekapital 100.000, Kredit Langsiktig gjeld 400.000

Ny balansesum Eiendeler 500.000 | Egenkapital og gjeld 500.000

Deretter betaler du 500.000 for traktoren, du bytter altså penger ut i en eiendel. Føringen blir Kredit bank 500.000 og Debet Traktor (Eiendel) 500.000

Endelig balanse vil da se slik ut:
Debet Bankinnskudd: 0
Debet Traktor: 500.000

Kredit Aksjekapital: 100.000
Kredit Langsiktig gjeld: 400.000

Sum balanse 500.000

Din handleplikt inntrår først når 50% av selskapets aksjekapital er tapt. Ved aksjekapital på 100.000 må din egenkapital være – 50.000

Anta nå at dine inntektskilder feiler og for enkelhetensskyld er avskrivninger lik resultat etter skatt TNOK 50.000

Din balanse vil da se slik ut.
Bankinnskudd: 0
Traktor: 450.000
Sum eiendeler 450.000

Aksjekapital 100.000
Opptjent egenkapital – 50.000
Langsiktig lån: 400.000
Sum EK & Gjeld = 450.000

Her har din handleplikt trådt inn, og du må virkelig ta standpunkt til forutsetningen om fortsastt drift.

NB Husk at ved åpningsbalansen så vil Aksjekapital og Egenkapital være lik på hverandre. Etterhvert som du avlegger regnskapet vil Aksjekapital og Egenkapital være ulikt hverandre grunnet at Egenkapitalen er en Residual post. Aksjekapitalen vil alltid være balanseført det du har skutt inn som aksjekapital.

Så med andre ord så vil ikke din aksjekapital være tapt ved å bruke bankinnskuddet (aksjekapitalen) til investering i traktor, forutsatt at du ikke i år 1 går med underskudd.

Håper dette var til hjelp

Hilsen, MagGz.

Ditt svar