Bruk av privat telefon i næring

Hei!
Mobiltelefon og internett blir brukt både privat og i enkeltpersonsforetaket. Gjennom året har jeg ført alle fakturaene på firmaet, og nå skal 6000 kr trekkes fra. Hvordan gjøres det i praksis? Hvilke kontoer skal det føres på? Blir det kredit 6900 og debet 2067, eller er jeg på villspor?
Skal jeg gjøre det samme med momsen? Kredit 2710 og debet 2067?

Spørsmål fra Grete.

Spørsmålet ble stilt den 25-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du får ikke fradrag for alt – du må føre en del privat og en del på foretaket ditt.Ta en titt under punktet «Post 6995 Kostnader til kontor, elektronisk kommunikasjon, porto mv.» på denne lenken: http://www.skatteetaten.no/no/Rettledninger/Rettledning-til-RF-1175-Naringsoppgave-1-for-2010/

Ditt svar