Bruk av aksjekapital

Hei,

Har noen spørsmål som sikkert for mange her inne oppfattes som relativt dumt eller enkelt, men det er vel derfor vi har slike forum som dette så håper på seriøse svar 🙂

Jeg har nettopp stiftet et AS (holdingselskap, la oss kalle det X). Bakgrunnen er at jeg nå har skal kjøpe aksjer hos arbeidsgiver (la oss kalle det A). X er stiftet med en aksjekapital på kr. 30.000. Jeg bruker disse for å dekke etableringsgebyret i Brønnøysund, per nå kr. 5.750.

Så da lurer jeg på følgende:

1. Kan jeg bruke av aksjekapitalen (kr 24.250) hos X til kjøp av aksjer hos A? I så fall, hvor mye (om det er noen begrensning)?

2. Dersom svaret på spørsmål 1 er nei, og jeg må således bruke penger fra «privat lomme» – hvordan gjøres i så fall dette når jeg ønsker at X skal eie aksjene? Overfører/betaler jeg (personlig) penger til A og aksjene blir eid av selskapet, eller må betalingen komme fra X? Om sistnevnte, hvordan gjøres dette? Overfører jeg bare penger til X som blir en del av X sin frie egenkapital?

Håper på god tilbakemelding 🙂

Spørsmål fra TMS.

Spørsmålet ble stilt den 05-06-2020.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Ikke tenk at du bruker aksjekapitalen, for den endres ikke av dette. Det som skjer er at du bruker av det du har på bankkonto.
Disse kan du f.eks. bruke til å kjøpe aksjer i A. Har du for lite på bank, må du selvsagt skaffe disse pengene på en måte (nytt kapitalinnskudd, lån fra deg selv, etc.).

Midlene du bruker fra bank til anskaffelse blir ikke «borte» ettersom du får en aksjepost i balansen på tilsvarende beløp (kostpris aksjer). Dermed blir altså ikke egenkapitalen endret, med mindre verdien av aksjene reduseres/tapes på et senere tidspunkt.

Ditt svar