Bokutgivelse og konto for føring av design og omdreining av bok

Hei,
Lurer på hvordan jeg skal fastsette verdi på varelager , nærmere bestemt hva som skal føres mot konto i balansen. Trykking av bok, er en reell kost som jeg antar skal føres der. Men jeg har hatt kostnader id, design og ombrekking av boka. Har ført dette under fremmedytelser, men det er vel i realiteten en del av produksjon av boka? Noen som kan komme med tips.

Spørsmål fra Toril.

Spørsmålet ble stilt den 01-06-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar