Bokføring av utgifter til coach, psykolog, bedriftsrådgiver etc.

Hei,

Hvordan bokfører en utgifter til coach, psykolog, bedriftsrådgiver eller liknende? Hvilken post i regnskapet/rekneskapen hører det inn under?

Spørsmål fra Leif.

Spørsmålet ble stilt den 21-10-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Det er viktig å vurdere i hvert enkelt tilfelle om slike utgifter er fradragsberettigede i regnskapet. Dersom konklusjonen er at de er fradragsberettigede kan man føre disse på konto 6790 andre honorarer.
For å få fradrag må det dokumenteres at kostnadene er relevante for firmaet f.eks med en skriftlig avtale med psykologen/coachen/rådgiveren som forteller hvilke tjenester utgiftene gjelder.
Psykologer utfører jo primært helsetjenester og dersom man betaler egenandel til psykolog kan dette ikke kostnadsføres i regnskapet.

Ditt svar