Bokføring av tapt investering i ett tilknyttet selskap

Hei.

Har ett holding selskap som investerte 150 000,- som egenkapital i ett annet selskapet (i 2014). I 2015 viste det seg at driften gikk dårlig i dette selskapet og alle aksjonærer ble enige om å spytte inn ytterligere midler i selskapet, min andel ble denne gangen på 100 000,-.

Høsten 2015 ble dette selskapet begjært konkurs og den investerte egenkapitalen ble sett på som tapt.

Hvordan skal dette bokføres i 2015 regnskapet for holdingselskapet?

Spørsmål fra Even A.

Spørsmålet ble stilt den 29-02-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar