Bokføring av skatt første to regnskapsår

Jeg har noen spørsmål omkring føring av skatt og innbetaling av skatt for første år.(Her har vi altså ikke betalt noe forskuddsskatt)

År 2011 var første regnskapsår og betalbar skatt ble ved årsavslutning ført i balansen på konto 2500, betalbar skatt, ikke utlignet. Denne ble følgelig overført til regnskapsåret 2012 i avvente på betaling av skatt og avgift fra skatteoppkrever.

Krav fra skatteoppkrever er i underkant av 1000 kroner mer enn avsatt på denne kontoen. Da lurer jeg på hvorfor jeg skal føre dette?

Skal konto 2500 justeres, eller er det bare konto 2510, betalbarskatt, utlignet, som skal behandles ift betalingen av skatt for 2011?

På forhånd takk for hjelpen.

Marianne.

Spørsmålet ble stilt den 05-03-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar