Bokføring av MVA – Ved utsending av faktura eller innbetaling?

Jeg bruker regnskapsprogrammet E-conomic. Her kan man velge å registrere MVA ved hver enkelt bokføring slik at det går automatisk. Jeg er usikker på hvilken av bokføringene jeg skal registrere MVA i sammenheng med et salg. S

lik har jeg foreløpig gjort det: Ved utsending av regning: Her har jeg valgt å registrere MVA (konto 325) Debit Kundefordring Kredit Salg Pliktig Ved innbetaling av regning: Her bokfører jeg ikke MVA. Debit Bankinnskudd Kredit Kundedfordring Nå lurer jeg på om jeg gjør det feil?

Ettersom jeg har en del kunder som aldri betaler inn skyldte penger, vil jo MVA (325) beløpet være langt høyere enn det jeg faktisk skylder staten? Skal jeg bokføre MVA ved innbetalinger isteden? Jeg setter stor pris på det dersom noen kan hjelpe meg!

Spørsmål fra Lisa.

Spørsmålet ble stilt den 11-12-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

MVA følger fakturadatoen, ikke betalingsdagen.

Kunder som ikke betaler -> Da følger du reglene for føring av tap på fordringer så får du mva igjen fra staten ved neste oppgjør.
-> Så selv om det i perioder vil være mer å mva å betale enn det du har fått inn, så vil det gå i 0 når du får tapsført kravene.

2 sara

det er ikke bare å føre tap på fordringer hvis kunden ikke betaler. her er det vilkår som må være oppfylt. skatteetaten er strenge på det

Ditt svar