Bokføring av mottatt faktura

Hei!
Dersom jeg mottar en faktura med 10 dagers betalingsfrist; Må jeg opprette 2 bilag eller holder det å føre ett (når selve betalingen skjer) Eksempel: Varekjøp på 1000,- 10 dagers betalingsfrist.

Bilag 1 (Mottatt faktura)
Konto 2400 (Leverandørgjeld) Debit
Konto 4300 (Varekjøp) Kredit.

Bilag 2. (Betaling av faktura)
Konto 1920(bank) (kreditt)
Varekjøp 4300 Debit.

Eller kan jeg velge å hoppe over bilag 1? Og kun registrere 1 bilag som da blir selve handlingen:

1920 kreditt
4300 debit (nye varer i beholdningen).

Vil det bli feil i balansen/resultatet hvis det ikke føres 2 bilag? Kan jeg evt føre alle 4 poster på 1 bilag?

Spørsmål fra Kristoffer.

Spørsmålet ble stilt den 26-05-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Fakturakjøp skal reskontroføres, så valg nr 1 – er det korrekte (men du har noen feil i konteringen din)

Mottak av faktura
Debet 4300 varekjøp
Kredit 2400 Leverandørgjeld

Betaling av faktura
Debet 2400 Leverandørgjeld
Kredit 1920 bank

Ditt svar