Bøkføring av kildeskatt

Selskapet mitt har betalt kildeskatt på utbyte fra US aksjer ila 2015. Skattesatsen er 30%. Maks norsk skattefradrag er 27%. F.eks. hvis utbytte var 1000 NOK, da føre jeg -1000 NOK på konto 8072, 700 NOK på konto 1920 (bank), 270 NOK på 2545 (kildeskatt). Men hvordan føre jeg den siste 30 NOK? Det er betalt skatt, og dermed regner jeg at dette skal føres til et 830x konto (hvilken?), og at det vises i resultat regnskap som skattekostnad på ordinær res. Har jeg rett? På selvangivelsen, okes dermed 8300 betalbar skatt med 30 NOK, men ikke 2500 Betalbar skatt, ikke utliknet.

Litt komplisert, jeg vet, men viktig 🙂

Spørsmål fra Jens.

Spørsmålet ble stilt den 09-05-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar