Bokføring av bankbilag – lønn

Hei.

Jeg har gjort en liten feil som jeg strever med å rette opp i. Jag har ført lønn utbetalt fra bank med 5010/1930, men det viser seg å bli helt feil, da ble lønna ført dobbelt i regnsskapet.

Hvilken post skal bankbilaget føres mot?( …./1930.) Har jo en post som står skyldig lønn på, skal den motpostes med bankbilaget, eller?

Håper noen kan hjelpe meg. På forhånd takk 🙂

Spørsmål fra Anita.

Spørsmålet ble stilt den 19-11-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Lønn kan føres D 5010, K 2930 (eller det nr du allerede har for skyldig lønn). Du skal normalt også trekke skatt, K 2600, sånn at det bare blir netto lønn som føres til 2930.

Mellomregningskontoen er nyttig fordi lønn gjerne kjøres noen dager før selve utbetalingen. Når du utbetaler, fører du D 2930 K bank (feks 1930). Samtidig overføres skattetrekket til egen bankkonto, D 2600 K bank.

Når lønn føres, avsettes også personalkostnader som arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon etc.

Ditt svar