Bokføring av ansattes varekjøp på telefonrekninga

Når ein ansatt har ein del SMS-varekjøp som bussbillettar og liknande på telefonrekninga si, så skal ikkje dette reknast med til skattefrådrag for elektronisk kommunikasjon. Kva er vanleg praksis for å bokføre slike telefonrekningar?

Spørsmål fra Tor Hovland.

Spørsmålet ble stilt den 08-01-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar