Bokføre utbytte forsikringsselskap

Forsikringsselskapet mitt har delt overskuddet med sine kunder, hvor føres dette i regnskapet?

Spørsmål fra Lena.

Spørsmålet ble stilt den 14-01-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar