Bokføre svinn i dagligvarebutikk

Det oppstår svinn i en dagligvarebutikk , oftest pga råtne/ utdaterte varer. Det blir ikke noe salg her, men varene er kjøpt og betalt.

Hvordan bokfører man svinn ?

Hvilke konti og motkonti brukes ?

Hva er vanlig å avskrive eller vise som svinn?

Spørsmål fra Tomas.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Varer som ikke har noen verdi må nedskrives i verdi. Du bruker kreditkonto «4390 Beholdningsendring» og debetkonto «1469 Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg «

2 Tore

Jeg har inngått avtale om Tjenestepensjon og har mottatt første regning. Selskapet er AS og eieren er eneste ansatt. Hvilken konto føres denne kostnaden på?

3 Jonny

Ihht til norsk standard kontoplan så er det mest vanlig å benytte konto 5945 pensjonsforsing for ansatte

4 mammamia

Ang. svinn:
skal det ikke være debet 4300 varekost og kredit 1960 beholdningsendring. Svinn er jo en kostnad?

Ditt svar