Bokføre porto/frakt

1) Jeg sender en faktura der kunden kun betaler for PORTO. Blir dette riktig da:? Debet: kundefordringer Kredit: porto 2) Når jeg kjøper frimerker blir det slik:? Debet: porto Kredit: bankinnskudd Eller må jeg bruke en annen konto til dette?

Spørsmål fra Petter.

Spørsmålet ble stilt den 14-05-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar