Bokføre mottatte sykepenger uten at dette påvirker driftsresultatet

Hvordan bokfører jeg mottatte innbetalinger fra NAV? Nå har jeg bokført det på 3900, annen driftsrelaterte inntekter, men da telles alt sammen som inntekt. D.v.s.at hele beløpet beregnes som skattepliktig inntekt. Men disse beløpene er allerede skattetrekt. Hvordan kan jeg unngå at beløpene blir sett på som inntekt?

Spørsmål fra Eveline.

Spørsmålet ble stilt den 24-06-2016.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Dette føres som reduksjon av lønnskostnader. Bruk en egen konto for refusjon sykepenger.
Dette blir en skattepliktig inntekt, eller rettere sagt en reduksjon av fradragsberettiget kostnad.
Skattetrekk av utbetalt lønn er en skatt som du setter av for den ansatte og betaler videre til skatteoppkreveren på vegne av den ansatte, så dette kan vi se bort fra her.

Ditt svar