Bokføre kjøp fra private i regnskapet

Hei
Jeg driver et enk.m. foretak og har kjøpt en brukt pc på Finn.
Tenker jeg kan bruke “kjøpsinformasjon” på Finn som dokumentasjon?
Det er jo ikke noe mva spesifisert på dette.
Men jeg lurer på om jeg kan kostnadføre dette i regnskapet med fratrekk. og i så fall få fratrekk for mva?

Spørsmål fra Terje.

Spørsmålet ble stilt den 02-11-2023.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar