Bokføre kjøp fra private i regnskapet

Hei
Jeg driver et enk.m. foretak og har kjøpt en brukt pc på Finn.
Tenker jeg kan bruke “kjøpsinformasjon” på Finn som dokumentasjon?
Det er jo ikke noe mva spesifisert på dette.
Men jeg lurer på om jeg kan kostnadføre dette i regnskapet med fratrekk. og i så fall få fratrekk for mva?

Spørsmål fra Terje.

Spørsmålet ble stilt den 02-11-2023.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Terje,

Du kan absolutt kjøpe PC fra privat selger til enk virksomheten din. Det kan være kostnadsbesparende. Husk å tenke IT-sikkerhet når du kjøper en brukt PC.

Så er det en del ting å tenke på når du skal føre et privat kjøp i regnskapet. Du trenger en kjøpsdokumentasjon/kvittering som beskriver hvilken PC du har kjøpt inkl. modell og alder (evt. opprinnelig kjøpsdato), hvem som er kjøper og selger inkludert kontaktopplysninger, datoen for når du kjøper varen, pris og betalingsvilkår inkl. evt om varen er betalt, en setning fra selger på at det er privat kjøp og ikke næringskjøp samt signatur fra både kjøper og selger.

Finn annonsen er fin som et vedlegg/dokumentasjon til en kjøpskontrakt/kvittering med opplysninger som beskrevet ovenfor. Finn annonsen mangler gjerne detaljer om gjennomført betalingsoppgjør og signaturer på at kjøpet faktisk har skjedd. Så Finn annonsen alene er ikke god nok kjøpsdokumentasjon.

Når det gjelder merverdiavgift kan du kun kreve refusjon på inngående merverdiavgift på kjøp fra næringsdrivende som er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Du vil aldri kunne kreve refusjon av merverdiavgift på kjøp fra privatperson. I tillegg må mva alltid være spesifisert på fakturen eller kvitteringen før du kan kreve refusjon.Så nei – du kan ikke kreve fratrekk for merverdiavgift i dette tilfellet.

Husk også å vurdere om du skal kostnadsføre PC’en i resultatregnskapet eller om du skal balanseføre PC’en som eiendel. Koster PC’en mer enn kr 30.000 (fra år 2024, kr 15.000 t.o.m. år 2023) og varer i mer enn 3 år skal den balanseføres som eiendel. En brukt PC koster vanligvis mindre enn kr. 30.000 og dermed blir normalen å kostnadsføre kjøpet fra år 2024.

Lykke til med kjøpet!

Mvh statsaut. regnskapsfører Arne Devold
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar