Bokføre importavgift

DHL legger ut for MVA ved import, og viderefakturerer dette + et utleggsgebyr.

Hvordan bokfører dette?

Spørsmål fra V.

Spørsmålet ble stilt den 05-10-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

MVA-beløpet føres til MVA-konto i balansen, som MVA til gode (debet). Anbefaler bruk av hjelpe-kostnadskonti hvor det brukes MVA-koder, og ikke direkte føring på MVA-konto i balansen.

Resten av fakturabeløpet, inklusiv utleggsgebyr, føres på den konto som måtte være aktuell – for eksempel varekjøp/varelager. Det kan være oversiktlig å føre utleggsgebyret på en egen konto i regnskapet i nærheten av den aktuelle kontoen.

🙂

Ditt svar