Bokføringshjelp ift. lønn

Jeg sliter med å se hvilke bilag(da tenker jeg bankutskrift, lønnsslipper ++)som skal legges ved til hvert bilag når jeg fører lønn.
Selve lønnsutbetalingen er grei: debet lønn, kredit bank og kredit forskuddstrekk. Her er lønnsslippen bilaget?

Men hva med overføringen fra bank til skattetrekkskontoen? bankutskrift?
Og feriepenger og arbeidsgiveravgift-føringen? Hvilke vedlegg/bilag hører her til? Kan jeg bruke lønnsslippen og bankutskriftene til alle disse bilagene, eller blir det lettere å føre alle disse «transaksjonene» under et-to bilag/samme bilag? Kan en kvittering være bilag til flere føringer?

I ei lærebok i årsregnskapet var det gitt eksempel der det var 5 bilag på et eksempel på lønnskjøring for en person i et selskap, en måned. (her inkl. terminbetaling 1. termin)

Har noen forslag for å gjøre dette enklest mulig og gjerne også litt forståelig for oss nybegynnere?

takk!

Spørsmål fra Kari.

Spørsmålet ble stilt den 13-06-2011.

Ligger under emnet: Lønn.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

I lønnsprogrammet du bruker så genereres det mest sansynlig et konteringsbilag, dette skal brukes når du bokfører lønna i regnskapet. Hvis ikke bruker du lønnslippen.

Som bilag for at du har overført penger fra driftskonto til skattetrekkskonto så brukes du bankbilaget som stadfester transaksjonen.

Lønnslipp eller konteringsbilag fra lønnsprogram kan brukes også ifmb med arbeidsgiveravift og feriepenger

2 Inga

Lønnssystemet ditt skal generere et regnskapsbilag som du skal bruke ved føringen av lønnen. Lønn, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og aga av feriepenger. Det høres ikke helt riktig ut slik du beskriver.

3 kari

Det er ikke alle som benytter et eget lønnssystem/lønnsmodul, men fører i vanlig regnskapsprogram. Vil regnskapsbilaget du snakker om eksistere da og? Setter stor pris på om du kan fortelle hva som ikke høres riktig ut, evt presenterer en alternativ løsning. På forhånd takk.

4 Per

Hvis du ikke har mer peiling enn dette vil jeg anbefale å la et regnskapskontor føre lønnen din.

5 Marie

Er det ikke derfor regnskapsguiden.com eksisterer, for å gi svar og tips til de som ikke har peiling?!!!
Litt av en holdning du har P.!

6 Jonny

Regnskapsguiden.com vil hjelpe deg (per jobber ikke hos oss).

Bilagsdokumentasjon for selve lønnsføringen, feriepenger o.l er lønnsslippen.

Bilagsdokumentasjon for overføring av penger fra firmakonto til arbeidstager sin bankkonto er bankbilaget, dette vil du finne i nettbanken.

Ditt svar