Bokføre billån

Hvordan bokfører man billån?
Er det bare debitere 2020 for lån for hele beløpet mot 2410 leverandør gjeld, eller må det tas hver for seg? D.v.s en for avdrag, en for rente og en for terminbeløp?
Kan noen komme med et eksempel for føringen?
I mitt tilfelle er det lån til DNB for en varebil.
Setter pris for svar.

Spørsmål fra Amir.

Spørsmålet ble stilt den 17-01-2012.

Ligger under emnet: Finansiering.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ser du skriver «lån til DNB for en varebil», men regner med at det er DNB som har lånt ditt firma penger.

Opptak av lån fra bank bokføres som gjeld. Evt gebyrer og omkostninger som har tilknytning til etablering av lånet bokføres direkte som kostnad i sin helhet.

Etableringsgebyret bokføres på debet konto «8150 rentekostnad»

Når pengene er overført din bankonto bokføres det på debet konto «1920 Bankkonto»

Sellve gjelda til banken bokføres på kredit konto «2290 langsiktig gjeld»

Ditt svar