Bokettersyn

Hei. Jeg bruker et fakturaprogram for å sende ut faktura til mine kunder. Nå ønsker skatteetaten å ha bokettersyn, jeg har sendt inn alt av rapporter som programmet kan lage (fakturajournal, kundeliste osv) men dette blir ikke godtatt. De ønsker hovedbok, kontospesifikasjoner og mva spesifikasjon fordelt på inngående og utgående avgift. Hvordan skaffer jeg dette??

Spørsmål fra Konrad.

Spørsmålet ble stilt den 11-11-2020.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Konrad,

Uten nøyaktige opplysninger om brevet Skatteetaten har sendt er det ikke mulig å svare helt spesifikt på dette. Man må vite konkret hva bokettersynet går ut på. Men jeg kan svare litt mer generelt.

Hovedbok, kontospesifikasjoner og mva spesifikasjon fordelt på inngående og utgående avgift er normalt sett rapporter fra et regnskapssystem. Spesielt inngående avgift vil du ikke finne i et fakturasystem. Hvilket fakturasystem bruker du? Det spiller rolle da fakturasystemer er ulike.

Ut fra beskrivelsen din kan det virke som om du kun har fakturert og ikke bokført et regnskap? Fakturasystemet håndterer dokumentasjon av inntekter/omsetning. Du nevner fakturajournal, kundeliste osv – dette er lister som sier noe om hvor mange faktura du har utstedt, hvor mye du har fakturert og hvem som er dine kunder.

Skatteetatens bokettersyn utføres for å sikre at staten får korrekt oppgjør for skatter og avgifter. Den jobben kan de ikke gjøre utelukkende med de lister fra fakturasystemet som du har sendt over. De må vite mer om grunnlaget for eksempelvis den merverdiavgiftsoppgave som du har sendt inn (de kontrollerer også andre skatter og avgifter). Siden de spør om grunnlag for inngående og utgående avgift er det å anta at de ønsker å sjekke at du har beregnet riktig merverdiavgift.

Så her må du vise frem rapportene som sier noe om hvordan merverdiavgiften er beregnet. Dette finner du i de rapportene som Skatteetaten her etterspør. Har du sendt inn merverdiavgiftsoppgave uten å bokføre regnskapet er beste alternativ å vise beregningene du har gjort med oversiktlige oppstillinger. Skatteetaten må kunne spore regnestykkene helt ned til hvert enkelt nummererte bilag.

Trenger du hjelp til dette kan du bare kontakte meg:
https://www.devoldconsulting.no/kontakt-oss/regnskapsforere/

Vi nærmer oss snart årsslutt og mange oppgaver man må sjekke gjennom slik at regnskapet blir riktig og man unngår trøbbel i bokettersyn. Her finner du en sjekkliste som vil gjøre faren for mangler i bokettersyn mindre i forbindelse med årsslutt:
https://www.devoldconsulting.no/blogg/huskeliste-arsskifte-regnskap/

Ønsker deg lykke til med bokettersynet!

Mvh
Arne Devold – autorisert regnskapsfører
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar