Bokettersyn

Hei. Jeg bruker et fakturaprogram for å sende ut faktura til mine kunder. Nå ønsker skatteetaten å ha bokettersyn, jeg har sendt inn alt av rapporter som programmet kan lage (fakturajournal, kundeliste osv) men dette blir ikke godtatt. De ønsker hovedbok, kontospesifikasjoner og mva spesifikasjon fordelt på inngående og utgående avgift. Hvordan skaffer jeg dette??

Spørsmål fra Konrad.

Spørsmålet ble stilt den 11-11-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar