Bli bonde i Norge uten odelsrett?

Hei folkens! Jeg har en sterk drøm om å bli gårdbruker.

Problemet er selvsagt den lille detaljen at jeg er en bygutt og uten odelsrett. Jeg må med andre ord kjøpe gården og eventuelle kvoter.

Spørsmålet mitt er: Er dette totalt urealistisk? Hvor mye startkapital må jeg ha for å få noe sånt til å gå rundt?

Spørsmål fra Stig.

Spørsmålet ble stilt den 05-09-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er selvsagt vanskeligere, men ikke urealistisk. Først må du fine en gård og kjøpe, det er i praksis som å kjøpe en vanlig bolig. Husk at det er bo- og driveplikt på gårder i 10 år. Dvs at du personlig må bo på gården og drive den i 10 år fra kjøpstidspunktet.

Startkapital er kjøpesum + midler til å drive gården noen måneder.

Startkapitalen vil være

Ditt svar