Bilgodtgjørelse

Hei! Min bror driver et lite firma, som jeg var ansatt i. Jeg bodde på Østlandet og han på Vestlandet. Jeg kjørte bil for å besøk ham, og vi snakket bl.a. om jobb-relaterte ting mens vi var sammen. Kan det skrives kjøregodtgjørelse for dette?

Spørsmål fra Navnesen.

Spørsmålet ble stilt den 18-05-2016.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 John

Dette er nok et ganske elementært spørsmål. I vårt firma har vi mottatt prosjektmidler i 2015 som skal utbetales som lønn og andre utgifter til prosjektet først i 2016. Hvordan skal dette føres opp for for å hindre at dette havner som skattbart overskudd for 2015?

Ditt svar