Bilag på bomutgifter

Jeg driver et enkeltpersonsforetak, hvor jeg bruker min private bil mye. Skriver kjørebok, men må også passere bom en del for å komme dit jeg skal. Jeg har en bom-brikke i bilen, hvor jeg får faktura. Der inngår da bom i forbindelse med privat- og yrkeskjøring.

Ser jeg får skrevet ut en spesifikasjon på nettet over mine bompasseringer. Holder det at jeg krysser av for de som er yrkeskjøring og legger bak fakturaen, og fører disse som en kostnad i regnskapet, mens resten føres privat? Så lenge dette stemmer overens med kjøreboka?

Spørsmål fra Arne.

Spørsmålet ble stilt den 09-03-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ved å legge ved faktura på bompenger og trekke ut passeringer som stemmer med kjøreboken slik som du beskriver, har du dokumenter kostnaden tilstrekkelig.

Ditt svar