Bilag ifm ansatte som får betalt bredbånd fra arbeidsgiver

Dette spørsmålet gjelder bedrifter der de ansatte får betalt bredbånd fra arbeidsgiver: Er arbeidsgiver pliktig til å arkivere bilagene fra dette, jeg tenker da på fakturaene fra bredbåndleverandøren. Eller kan dette med bredbånd være en avtale mellom den ansatte og arbeidsgiveren som kun er beskrevet i arbeidskontrakten, og hvor den ansatte får godskrevet et visst beløp på sin konto hver måned, fremfor å leveret eget bilag til arbeidsgiver hver eneste måned? Hva sier «loven» om dette?

Spørsmål fra Anne Christin.

Spørsmålet ble stilt den 07-08-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Fritt fram å gjøre det – men dersom kostnaden ikke dokumenteres, vil det ikke falle under sjablonreglene, og hele godtgjørelsen blir å anse som innberetningspliktig fordel.

Ditt svar