Bilag for hjemmekontor

Hei, Hva skal jeg legge inn i ringpermen som bilag for hjemmekontoret?? mvh jarle

Spørsmål fra Jarle.

Spørsmålet ble stilt den 12-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Kommer litt an på hva foretak du har.

Har du et AS, bør det foreligge en formell leiekontrakt (ok lokalene må tilfredstille noen krav)

Er det et EPF, så er det jo kun «standardfradraget» på 1600 du får, eller faktiske utgifter (se under). Det er ikke mulig å få leie fra sitt eget EPF.

Fradrag for faktiske kostnader
I stedet for standardfradrag kan eieren kreve fradrag for faktiske kostnader knyttet til ervervsdelen av boligen. Kostnadene må sannsynliggjøres, herunder må det sannsynliggjøres at de faktiske kostnadene som det kreves fradrag for, kun refererer seg til hjemmekontoret og ikke gjelder boligdelen av huset. Kostnadene som ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen fordeles i forhold til leieverdien for boligdelen og ervervsdelen (hjemmekontor mv.). Dette vil for eksempel gjelde kostnader til ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter. Hvis boligdelen og ervervsdelen (hjemmekontoret mv.) må anses å være likeverdige og leieverdien av ervervsdelen er vanskelig å fastslå, kan kostnader som ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen fordeles forholdsmessig ut fra en arealfordeling mellom boligdelen og ervervsdelen. Det kan ikke gis fradrag for skattyterens eget eller ektefelles arbeid med renhold av arbeidsrom, jf. LigningsABC 2012/2013 Bolig – hjemmekontor mv. pkt. 2.1.2.

Ditt svar