Bevilgningsregnskap

Hvordan kan man definere bevilgningsregnskapet?

Spørsmål fra Anette.

Spørsmålet ble stilt den 07-11-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar