Betalingsgebyr på faktura

Jeg mener å ha fått opplyst at mot enkelte offentlige etater, kan en mot fakturagebyr, selv ta betalingsgebyr på samme beløp. Stemmer dette?

Mvh
J.

Spørsmål fra Jean.

Spørsmålet ble stilt den 16-07-2013.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hva mener du? At du selv kan ta et gebyr for å betale fakturaen dersom utsteder tar et fakturagebyr?

Ditt svar