Betaling til enkeltpersonforetak

Hvilke regler som gjelder for utbetalinger til enkeltpersonforetak?
Hvilke rutiner bør være innført for å sikre riktig behandling av disse utbetalinger?

Spørsmål fra Lien.

Spørsmålet ble stilt den 07-12-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hei Lien, jeg vet ikke om jeg tolker spørsmålet ditt riktig. Når du driver et enkeltpersonforetak, så sender du faktura til kundene dine du får ikke pengene direkte utbetalt. Kan du utdype litt nærmere hva du tenker?

2 Lien

Hei Einar,
Det er mitt spørmålet:
Som arbeidsgiver er det i praksis noen ganger vanskelig å avgjøre om utbetaling til selvstendig næringsdrivende ,med eget enkeltpersonforetak skal behandles som lønn eller ikke.Problemet oppstår oftest når det kjøpes tjenester fra enkeltpersonforetak.
A) gjøre rede for hvile regler som gjelder for utbetaling til enkeltpersonforetak
B) Hvilke rutine bør være innført for å sikre riktig behandling av disse utbetalingene?

Ditt svar