Betaling av skyldig arbeidsgiveravgift

Betaling debiterer konto 2770 og krediterer konto 5400?

Eller debitere konto 2770 og kreditere konto 2380 kassakredit?

Det jeg ikke skjønner er om jeg må føre kostnadene ved å kreditere 5400, eller om jeg må vise hvor jeg henter pengene fra (kreditere 2380).

Spørsmål fra owlbear.

Spørsmålet ble stilt den 22-09-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Hvis du krediterer konto 5400 blir det det samme som å føre arbeidsgiveravgiften som inntekt, og det blir feil.

Man kostnadsfører på 5400 samtidig som man fører lønningene. På lønningstidpunktet fører man da Debet 5400 og Kredit 2770 når det gjelder arbeidsgiveravgiften.
Senere når man betaler arbeidsgiveravgiften fører man Kredit til den konto man har betalt fra, f.eks. konto 2380 Kassakreditt, og Debet til konto 2770.

Så det er det siste alternativet du har satt opp som er korrekt. Da viser du at du har betalt med kassakreditten og at dette reduserer skyldig arbeidsgiveravgift 🙂

Håper det ble forståelig!

Ditt svar